Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem św. Józefa w Tyliczu


Do grupy "Żabek" uczęszczają dzieci w wieku od 4 - 6 lat.