Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem św. Józefa w Tyliczu


Do grupy "Żabek" uczęszczają dzieci w wieku od 5 - 6 lat.