Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem św. Józefa w Tyliczu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI 2,5 – 3-LETNICH

7.00-8.45

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

8.45-9.00

Przygotowanie do śniadania. Wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych.

9.00-9.30

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie.

9.30-10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą.

10.00-11.30

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe. Modlitwa południowa.

11.45-12.00

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

12.00-12.30

Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.45-13.45

Leżakowanie. Słuchanie cicho czytanej bajki, muzyki relaksacyjnej.

13.45-14.00

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

14.00-14.15

Podwieczorek. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku i zachowanie porządku wokół siebie.

14.15-15.30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, religijnej (ewentualne czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.