Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem św. Józefa w Tyliczu

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania Kochanym Rodzicom za wszelką pomoc
i zaangażowanie w sprawy przedszkola.