Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem św. Józefa w Tyliczu

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania Kochanym Rodzicom za wszelką pomoc
i zaangażowanie w sprawy przedszkola. W sposób szczególny dziękujemy:

- p. Zofii Dudyk, p. Anecie Kocot, p. Lucynie Królikowskiej, p. Ewie Twaróg, p. Magdalenie Prusak, p. Marcie Plata, p. Annie Nesterak za upieczenie ciasta na „Święto Mamy i Taty”;

- p. Małgorzacie Bryda: za stroje dla dzieci na przedstawienia;

- p. Leszkowi Smoleń: za bezinteresowne wykonanie pokrywy zabezpieczającej piaskownicę; 

- p. Agnieszce Białończyk: za zabawki dla dzieci dla dzieci;

- p. Anecie Kocot: za puzzle, gry dydaktyczne dla dzieci

- p. Dorocie Polakiewicz: za zabawki dla dzieci;

- p. Agnieszce Białończyk i p. Justynie Baran: za pyszne wypieki na „Bal Aniołów”

- p. Kamili Korzeń: za „stolik muzyczny” podarowany maluszkom;

- p. Małgorzacie Bryda, p. Annie Samek, p. Marzenie Nesterak: za smakołyki na „Karnawałowy Bal Postaci Bajkowych”;

- p. Małgorzacie Bryda, p. Marzenie Nesterak, p. Annie Grzyb-Samek, p. Joannie Wyszyńskiej-Rembiasz: za sympatyczną obsługę Babć i Dziadziów z okazji ich święta w ochronce;

- p. Karolinie Al.-Mousfi, p. Kindze Bałuc, p. Alicji Kaput, p. Krystynie Krzyściak, p. Magdalenie Leśniak, p. Lidii Nieć, p. Joannie Wyszyńskiej Rembiasz, p. Katarzynie Smoleń, p. Katarzynie Toczek: za smaczne wypieki na uroczystość z okazji Dania Babci i Dziadka;

- p. Andrzejowi Szczęsnemu: za wszelkie naprawy, remonty usterek, awarii.

- p. Zdzisławowi Polakiewicz za bezinteresowne pomalowanie sal i szatni przedszkola.