Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem św. Józefa w Tyliczu

PIOSENKI RELIGIJNE

A, a, a Alleluja

Chcę powiedzieć "TAK" o Maryja

Ci, co zaufali Panu

Hej Jezu, Królem Tyś

Jesteś Królem

Murarz wielkie domy stawia

Taki duży taki mały


"A, a, a, Alleluja"

A, a, a, Alleluja;
ho, ho, ho, Hosanna
Mój Pan kocha mnie,
Jego radość jest w sercu mymChce powiedzieć „tak” o Maryjo

Chce powiedzieć „tak”o Maryjo
Chce powiedzieć „tak”o Maryjo
Jak mówiłaś Ty, o Maryjo
Jak zrobiłaś Ty, o Maryjo. O święta Maryjo"Ci, co zaufali Panu"

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły
Otrzymują skrzydła jak orły 
Biegną bez zmęczenia"Hej Jezu, Królem Tyś"

Hej Jezu, Królem Tyś, życie Twe uwalnia mnie. 
Będę sławił cały dzień, doskonałe drogi Twe.
Hej Jezu Panem Tyś, chcę słuchać Twoich słów.   
Twe Królestwo ujrzeć chcę, wola Twa niech spełni się.
Chwała Barankowi cześć, weź mnie do ziemi swej. 
Zwyciężymy w Imię Twe, ogłosimy rządy Twe.

Hej o hej o Lwie Judy, jak potężny jesteś Ty.  <
Hej o hej o Lwie Judy, jak wspaniały jesteś Ty.
Jak wspaniały jesteś Ty"Jesteś Królem"

Jesteś Królem (jesteś Królem) 
Jesteś Królem, Królem jest Bóg. /2x  Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana wielbiąc Go. 

"Murarz wielkie domy stawia"

Murarz wielkie domy stawia, by gdzie mieszkać było
Muzyk gra na instrumencie, by się lepiej żyło
Piekarz musi zaś pracować, by nie brakło chleba
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba

Ref.: Aniele, Aniele niebieski posłańcu <
Przy mnie stój, przy mnie stój w tańcu i w różańcu
Aniele, Aniele wysłanniku Boga
Czuwaj bo, czuwaj bo niebezpieczna droga

2. Górnik węgiel wydobywa, rybak łowi ryby,
Pan czarodziej coś czaruje, ale tak na niby,
Żołnierz nam pilnuje granic, bo pilnować trzeba,
Anioł Stróż pilnuje duszy, by poszła do nieba

3. Nauczyciel uczy dzieci, aby mądre były,
Chemik mydło produkuje, by się dzieci myły,
Pan ogrodnik sieje trawę, aby sobie rosła,
Anioł Stróż pilnuje duszy, by do nieba poszłaTaki duży taki mały"

Taki duży taki mały może Świętym być   
Taki gruby taki chudy może Świętym być 
Taki ja i taki ty może Świętym być   
Taki ja i taki ty może Świętym być       

Święty kocha Boga życia mu nie szkoda   
Kocha Bliźniego jak siebie samego   

Kto się nawróci ten się nie smuci
Każdy Święty chodzi uśmiechnięty

Tylko nawrócona jest zadowolona
Każda Święta chodzi uśmiechnięta

Nic nie potrzebuje zawsze się raduj
bo święta załoga kocha tylko Boga /x2

Gdzie można dzisiaj Świętych zobaczyć
są między nami w szkole i w pracy  /x2