Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem św. Józefa w Tyliczu

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

- Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptae
zgromadzenie zakonne, habitowe –
nazywane potocznie SŁUŻEBNICZKI STAROWIEJSKIE


Charyzmat: realizowanie  na co dzień ewangelicznego przykazania miłości Boga nade wszystko oraz miłości bliźniego, przejawiające się w naśladowaniu Maryi, najpokorniejszej Służebnicy Pańskiej oraz posłudze wobec potrzebujących, zwłaszcza dzieci, ubogich i chorych.

                                                                                Hasło: „Przez Maryję – do Jezusa”.

Geneza zgromadzenia:
Służebniczki starowiejskie są jednym z istniejących obecnie czterech zgromadzeń zakonnych, wyodrębnionych ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, założonego w Wielkopolsce 3 maja 1850 r. przez bł. Edmunda Bojanowskiego (beatyfikowany w 1999 r.); autonomia służebniczek starowiejskich od 1866 r.; zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 9 grudnia 1930 r.
Służebniczki: wielkopolskie, starowiejskie, śląskie i dębickie zrzeszone są w Federacji Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP.

Błogosławieni:
bł. Edmund Bojanowski,Sługi Boże:sł. Boża s. Maria Leonia Nastał, sł. Boża s. Franciszka Romualda Grzanka,
  sł. Boża s. Joanna Hiacynta Lula.