Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem św. Józefa w Tyliczu

Spotkanie z dietetykiem

Niedziela 1 Października 2017

Zapraszamy Rodziców na spotkanie z dietetykiem - 13.10 o godz. 15.00.

Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.