Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem św. Józefa w Tyliczu

Spotkanie edukacyjno-rozrywkowe "moja Ojczyzna"

Niedziela 1 Października 2017

6.10 tj. piątek o godzinie 9.30 odbędzie się spotkanie edukacyjno-rozrywkowe pod hasłem "moja Ojczyzna".