Niepubliczne Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej pod wezwaniem św. Józefa w Tyliczu

Konkurs "Maryja w oczach dziecka"

Niedziela 1 Października 2017

MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY

pt. „MARYJA W OCZACH DZIECKA”

1.  ORGANIZATORZY KONKURSU:

-  Przedszkola Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP

w Szczawnicy, Olszanie i Tyliczu.

2.  ADRESACI KONKURSU:

-  Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do Ochronek – Przedszkoli Sióstr Służebniczek NMPNP – Prowincji Tarnowskiej i ich rodzin.

3.  TEMATYKA:

Włączając się w przeżywanie Jubileuszu 100-lecia Objawień Matki Bożej w Fatimie oraz trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i 140 rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno-technicznym. Zadanie konkursowe polega na ukazaniu poprzez ekspresję plastyczną postrzegania przez dziecko Maryi – Matki Bożej i Jej roli w życiu dziecka.

4.  CELE:

-  Rozbudzanie zainteresowania osobą i kultem Matki Bożej czczonej w Jej różnych wizerunkach.

-  Rozwój duchowości maryjnej wśród dzieci.

-  Rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych oraz pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci.

-  Pielęgnowanie w rodzinach zwyczaju przeżywania wolnego czasu wspólnie w sposób twórczy i ciekawy.

-  Integrowanie przedszkoli w Prowincji Tarnowskiej oraz środowiska przedszkolnego i rodzinnego.

5.  TECHNIKA WYKONANIA PRAC:

-  Prace ilustrujące tematykę należy wykonać w formacie A3 techniką dowolną w formie płaskiej.

-  Liczba prac z jednego przedszkola jest dowolna.

6.  WYMOGI TECHNICZNE:

-  Każda praca powinna zawierać metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko oraz wiek autora, tytuł pracy, nazwa i dokładny adres przedszkola, imię i nazwisko opiekuna.

7.  KRYTERIA OCENY:

Jury powołane przez organizatorów konkursu przy ocenie będzie brać pod uwagę:

-  Interesujący sposób przedstawienia Maryi widzianej oczami dziecka.

-  Atrakcyjność pod względem walorów plastycznych i integralności z tematyką konkursu.

-  Wkład pracy włożony przez dziecko i całą rodzinę.

8.  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

-  Termin składania prac do 07. X. 2017 roku.

-  Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatorów w dniu 14. X. 2017 roku.

-  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w terminie ustalonym przez organizatorów w drugiej połowie miesiąca października 2017r.

-  Prace składamy osobiście lub wysyłamy pocztą do Ochronki - Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMPNP w Tyliczu.

-  Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów,którzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnego  publikowania.

-  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w tym na prezentację prac w przedszkolu i na stronie internetowej organizatorów oraz na stronie internetowej Tarnowskiej Prowincji Sióstr Służebniczek NMPNP.

Uczestnikom życzymy, aby konkurs zbliżył ich do Matki Bożej i pomógł jeszcze ofiarnej wypełnić prośbę Matki Bożej skierowaną do dzieci: „Módlcie się za grzeszników i o pokój na świecie”.

WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ ORGANIZATORZY KONKURSU:

s. Iwona Kocemba, s. Angelika Stala, s. Irena Stec